Política de privadessa


El titular d'aquesta pàgina web és Els Prats Village, S.L., amb CIF B43885151 i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2282, Foli 128, Full T35654. Té el seu domicili social en Ctra. N.340 -Km1137 -CP43892-Mont Roig del Camp (Tarragona). El seu telèfon de contacte és 977810027, i la seva adreça de correu electrònic és. info@campingelsprats.com

Contingut del lloc web
La informació inclosa en el lloc web, ha seguit deis requeriments exigits per la normativa legal d'aplicació. És responsabilitat de l'usuari l'ús del lloc. El contingut és responsabilitat del seu titular qui podrà modificar les condicions del lloc sense previ avís, i sense que això suposi alteració dels compromisos adquirits fins a la data de la modificació.

No són responsabilitat del titular els problemes de connexió, així com els errors que es puguin produir durant la connexió.
Drets d'autor i drets de propietat industrial
Els Prats Village, S.L. és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "knowhow" i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.campingelsprats.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.campingelsprats.com sense el consentiment previ i per escrit.
Dades de caràcter personal
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Els Prats Village, S.L. informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquest web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporades als fitxers corresponents, degudament registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable és Els Prats Village, SL, mitjançant el enviament dels formularis existents en aquesta web, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l'esmentat fitxer. La finalitat del fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa, comercial (incloent mailings, newsletter) i comptable de l'empresa. En qualsevol moment, l'usuari podrà exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud escrita i signada a la següent adreça; Ctra. N.340 -Km1137 -CP43892-Mont Roig del Camp (Tarragona) oa l'adreça de correu electrònic info@campingelsprats.com en la qual s'inclogui el seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I., amb les instruccions precises a aquest efecte.
Galetes
Aquesta pàgina utilitza cookies. Per obtenir informació completa sobre ies cookies que utilitza aquesta pàgina web o revocar el consentiment prestat al respecte consulteu la nostra Informació sobre cookies.
Enllaços
Els Prats Village, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si escau, poguessin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

Membre de: